Profil Zadavatele - Městský obvod Hrabová

velikost písma A A A

ID profilu zadavatele: xxxxxxxxx
Název profilu zadavatele: Statutární město Ostrava, městský obvod Hrabová (http://www.ostrava-hrabova.cz)
profilu zadavatele: 00845451
« Zpět na vypsané VZ

Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů

Základní informace

 • Identifikátor zakázky
  P18V00000002
 • Druh VZ
  Dodávky
 • Stav řízení
  ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
 • Specifikace zadávacího řízení
  zakázka malého rozsahu
 • Dynamický nákupní systém
  Ne
 • Rámcová dohoda
  Ne
 • Zakázka je dělena na části
  Ne
 • Předmět
  Předmětem VZ je dodávka 211 ks odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu , 2 ks kontejneru na textil a 2 ks štěpkovače. Technická specifikace je uvedena v příloze č. 5 zadávací dokumentace.
 • Předpokládaná hodnota
  681 800,00 Kč bez DPH
 • Datum uveřejnění
  17.5.2018 08:04:06
 • Poslední změna
  13.12.2018 11:01:34, Svatava Králová
 • Lhůta pro podání nabídek
  25.5.2018 12:00:00
 • Kontaktní osoba
  Jan Socha, tel: 599420109, jsocha@ostrava-hrabova.cz

Dokumenty

Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)